Naše smlouvy, které uzavíráme s klienty

Doporučujeme podepisovat jen takovou smlouvu, se kterou jste se mohli dostatečně seznámit. Nejlépe smlouvu, kterou jste dostali k nastudování v dostatečném předstihu, nebo která je zveřejněná. My svoje smlouvy veřejné máme.


SMLOUVA O ZPROSŔEDKOVÁNÍ PRODEJE S MAJITELEM NEMOVITOSTI

Uzavřením smlouvy o zprostředkování jednak objednáváte služby profesionálního realitního makléře a zároveň jemu potvrzujete Vaše jednoznačné rozhodnutí Vaši nemovitost prodat, pronajmout, či převést svůj družstevní podíl. Pak může makléř vyvinout maximální úsilí a investovat do propagace Vaší nabídky nemalé prostředky. V současné době vyžaduje písemnou smlouvy i zákon o realitním zprostředkování.

Na jak dlouho smlouvu uzavřít?

Měli byste tomu dát nějaký čas. Prodej nemovitosti není prodej rohlíku a je třeba se držet plánu a strategie. Pokud s kanceláří, nebo makléřem nemáte zkušenosti, doporučujeme uzavřít smlouvu na 3 měsíce. Pokud budete spokojeni s prací makléře, můžete po uplynutí této doby smlouvu prodloužit, nebo naopak ukončit.

Riskuji něco když podepíši?

Jak je psáno výše, měli byste mít možnost se se zněním smlouvy seznámit. Veřejné smlouvy nic neskrývají, tzn. než budete mít schůzku s makléřem najděte si na WEBu kanceláře návrh smlouvy a pročtěte si jej. Obecně jsou smlouvy nastaveny tak, že pokud klient neporuší zásadní body smlouvy, žádná sankce mu nehrozí. Například pokud makléř přivede klienta a ten se rozhodne pro koupi, tak se majitel zavazuje, že s tímto zájemcem bude jednat prostřednictvím dané realitní kanceláře atd. Pokud by se Vám po uzavření smlouvy cokoliv nezdálo, doporučujeme si to vykomunikovat buď s makléřem, nebo s jednatelem RK, který je Vám nejen pro tyto případy k dispozici - Ing. Pavel Paulen, tel.: 602 344 145.


SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ ( REZERVAČNÍ SMLOUVA )

Tuto smlouvu podepisuje klient, který se rozhodl koupit, nemovitost.

Ve smlouvě specifikujeme kupní cenu, do kdy bude uhrazena, způsob úhrady kupní ceny, termíny vypracování zprostředkovávaných smluv, výši provize, výčet služeb, které jsou v provizi zahrnuty.

Zájemce uhradí na účet RK Artoss finanční záruku na provizi, provizí se tato záruka stává, až po splnění podmínek smlouvy v tomto případě uzavření zprostředkovávané smlouvy dle sjednaných podmínek.

Pokud zájemce využije služeb našeho smluvního finančního poradce a stane se, že nedosáhne na úvěr resp. nesplní podmínky úvěrující banky, bude mu tato finanční záruka po odečtení manipulačního poplatku vrácena. Náš partner Vám zajistí velmi výhodné hypotéční úvěry.


PRAVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - POSTUP

V případě, že jste uzavřel/a jakoukoliv z výše uvedených smluv, či jinou smlouvu o zprostředkování s ARTOSS realitní kancelář, s.r.o. mimo naše obchodní prostory, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o zprostředkování. 


Řešení sporů

V případě nespokojenosti s naším makléřem, nebo s kanceláří se prosím obracejte na jednatele kanceláře - Ing. Pavel Paulen, tel. 602 344 145, e-mail: [email protected]. Věříme, že každý spor dokážeme vyřešit ke spokojenosti klienta.

V opačném případě má každý klient právo využít mimosoudního řešení takového sporu a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Naše smlouvy, které uzavíráme s klienty

 

 

30.9.2014

Reference

REFERENCE PRO MAKLÉŘE DAVID LANGR

Pri koupi bytu v Blansku jsem spolupracoval s panem Langrem. Vse dopadlo na vybornou, cele jednani bylo profesionalni, rychle a hlavne lidske. Po negativni zkusenosti s jinymi realitnimi kancelaremi..

Reference pro makléře: Ing. Jan Polák

Člověk na pravém místě s mnoha znalostmi realitního trhu a dané lokality to je realitní makléř Ing. Jan Polák, který nám zprostředkoval koupi úžasného domu se 100%-ním profesním i lidským přístupem...

Reference pro makléře: Martin Štefan

Na pana Martina Štefana jsem dostal doporučení od svého známého a udělal jsem velice dobře, že jsem se na něho obrátil při prodeji bytu. Jeho přístup ke všem vzniklým problémům byl naprosto..