SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD AML

Dnešního dne, měsíce a roku byl společností Artoss realitní kancelář s.r.o.
IČO 28309545, DIČ CZ28309545, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
telefon 605 544 899, e-mail [email protected], číslo účtu 224780632/0300
(dále jen“Realitní kancelář“)

přijat v souladu se zák.č. 253/2008 Sb., v platném znění, následující

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD

k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

2.10.2023

Reference

REFERENCE PRO MAKLÉŘE ING. JAN POLÁK

Rádi bychom touto cestou poděkovali realitnímu makléři panu Ing. Jan Polák z realitní kanceláře Artoss za jeho profesionální a proaktivní přístup při při koupi bytu. Spolupráce a komunikace s panem.. více

REFERENCE PRO MAKLÉŘE ING. JAN POLÁK

Při prodeji bytu jsem oslovila Ing. Jana Poláka z realitní kanceláře ARTOSS, s.r.o. Byla jsem velice spokojená s jeho prací a přístupem. Vše proběhlo rychle a k mojí velké spokojenosti. Tímto mu.. více

Reference pro makléře: Martin Štefan

Na pana Martina Štefana jsem dostal doporučení od svého známého a udělal jsem velice dobře, že jsem se na něho obrátil při prodeji bytu. Jeho přístup ke všem vzniklým problémům byl naprosto.. více